Επικοινωνία με τον Διαχειριστή του συστήματος συζητήσεων

Το *handwork υποστηρίζεται από τον όμιλο Astarte Media. Η διεύθυνση επικοινωνίας είναι Καρυά Λευκάδας, Τ.Κ. 31080, Ελλάδα, υπ' όψιν κ. Παναγιώτη Μ. Κατωπόδη.

Διαχειριστής

Αυτό το μήνυμα θα σταλεί σαν απλό κείμενο, δεν περιλαμβάνει οποιοδήποτε HTML ή BBCode. Η διεύθυνση επιστροφής για αυτό το μήνυμα θα τεθεί η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.